Mat á skólastarfi

Mat á skólastarfi

Mat á skólastarfi er fastur þáttur í starfinu og er markmið þess að auka gæði skólastarfsins með velferð nemenda að leiðarljósi. Matið skiptist í innra- og ytra mat. 
Ytra mat

Reglulega er framkvæmt ytra mat á öllum grunnskólum á Íslandi oftast á vegum Menntamálastofnunar. Ytra mat var í Valsárskóla á vorönn 2021. Lögð var áhersla á stjórnun, nám og kennslu og innra mat skólans. 

Nemendur í 4., 7. og 9. bekk tóku til langs tíma samræmt könnunarpróf árlega, sú framkvæmd er hætt og ekki ljóst hvers konar fyrirkomulag verður á samræmdu námsmati. Kennarar skrá árangur í lesfimi þrisvar sinnum á skólaárinu í Skólagátt. 

Áætlun um innra mat

Mat á skólastarfi er liður í lögbundnu eftirlitsstarfi skóla og skólayfirvalda sem hefur þann tilgang að tryggja réttindi nemenda og stuðla að skólaumbótum. Á skólaárinu 2023 – 2024 er fjögurra ára áætlun tilbúin og lögð verður áhersla á að meta þætti skv. skólastefnu Svalbarðsstrandarhrepps og leiðbeiningum frá Menntamálastofnun. Hakað er við þætti sem metnir verða á núverandi skólaári. Innra mat skiptist niður í fimm hluta og eru áhersluatriði úr skólastefna Svalbarðsstrandarhrepps dekkri. 

 

Annað hvert ár er lögð fyrir foreldra og starfsmenn könnun sem heitir Skólapúls og á hverjur ári er lögð könnun fyrir nemendur. Þannig fást gögn sem veita upplýsingar um marga þætti innra matsins s.s. skólabrag, líðan, nám og kennslu. Auk þess skila kennarar inn gögnum um inntak náms, árangur, metnað og framfarir í lok árs sem birtast í vorskýrslu skólans. Kennarar meta viðburði reglulega með úrbætur í huga. Unnið er úr gögnum sem við fáum frá MMS til að efla þá þætti sem niðurstöður sýna að þurfi að styrkja.

 

Ytra mat í Valsárskóla maí 2012 

 

Ytra mat í Valsárskóla apríl 2021

Samþykkt umbótaáætlun vor 2021

Stöðumat til Menntamálastofnunar í október 2022 vegna ytra mats

Lokaskýrsla til Menntamálastofnunar í september 2023 vegna ytra mats

 

 Vorskýrsla Valsárskóla 2020

Vorskýrsla Valsárskóla 2021

 
 
 
 
 

Skólapúls - niðurstöður desember 2020- nemendur

Skólapúls - niðurstöður í mars 2021 -foreldrar

Skólapúls - niðurstöður í mars 2023 - foreldrar

Skólapúls - niðurstöður í desember 2021 - nemendur

Skólapúls - niðurstöður í nóvember 2022 - nemendur

Skólapúls - niðurstöður í nóvmeber 2023 - nemendur