Helstu lög og reglur um grunnskóla

Lög, reglugerðir, námskrár og fleira sem gildir um grunnskóla

Aðalnámskrá grunnskóla - https://namtilframtidar.is/pdf/adalnamskra-grunnskola.pdf

Barnalög, nr.76/2003 - https://www.althingi.is/lagas/142/2003076.html

Barnaverndarlög, nr. 80/2002 - https://www.althingi.is/lagas/142/2002080.html

Byggingarreglugerð, nr. 112/2012 - https://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/112-2012

Lög um almannavarnir, nr. 82/2008 - https://www.althingi.is/lagas/nuna/2008082.html

Lög um grunnskóla, nr.91/2008 - https://www.althingi.is/lagas/140a/2008091.html

Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (Barnasáttmálinn), nr. 19/2013 - https://www.althingi.is/altext/stjt/2013.019.html

Lög um öryggi vöru og opinbera markaðsgæslu, nr. 134/1995 - https://www.althingi.is/lagas/141b/1995134.html

Reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum, nr. 1040/2011 - https://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/1040-2011

Reglugerð um hollustuhætti, nr. 941/2002 - https://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/941-2002

Reglugerð um mat og eftirlit í grunnskólum og upplýsingaskyldu sveitarstjórna um skólahald, nr. 658/2009 - https://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/658-2009

Reglugerð um meðhöndlun úrgangs, nr. 737/2003. - https://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/737-2003

Reglugerð um notkun öryggis- og verndarbúnaðar í ökutækjum, nr. 348/2007 - https://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/348-2007

Reglugerð um gerð og búnað grunnskólahúsnæðis og skólalóða, nr. 657/2009 - https://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/657-2009

Reglugerð um öryggi leikfanga og markaðssetningu þeirra á Evrópska efnahagssvæðinu, nr. 944/2014 - https://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/vidskiptaraduneyti/nr/19334

Reglugerð um öryggi leikvallatækja og leiksvæða og eftirlit með þeim, nr. 942/2002 - https://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/942-2002

Reglur um skólaakstur í grunnskóla, nr. 656/2009 - https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=23517ace-64ca-4837-ab09-9a44416efca8

Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944, með síðari tíma breytingum - https://www.althingi.is/lagas/142/1944033.html

Leiðbeiningar Sambands íslenskra sveitarfélaga á grundvelli 13. gr. reglugerðar um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum - https://eldri.samband.is/media/grunnskoli/Leidbeiningar-um-13--gr--rglg-nr-1040-2011.pdf