Stefna skólans

Nám og kennsla byggir á skólastefnu Svalbarðsstrandarhrepps, uppbyggingarstefnu og grunnþáttum menntunar skv. Aðalnámskrá leikskóla.

Einkunarorð skólans eru umhyggja, virðing, metnaður og gleði

Einkunarorð skólans eiga að endurspeglast í öllu skólastarfi og í öllum samskiptum.

Umhyggja
Við leggjum áherslu á að allir sem starfa við Valsárskóla sýni umhyggju, skilning og vilja til að hjálpa. Við sýnum hvert öðru áhuga, hrósum hvert öðru, gleðjumst með öðrum og sýnum samhug.

Virðing
Við mætum hvert öðru með virðingu þó að við séum ólík, af ólíkum uppruna, með mismunandi skoðanir og í mismunandi hlutverkum. Þannig erum við öll mikilvæg og nám okkar og störf skipta máli. Við tölum aldrei illa um annað fólk eða okkur sjálf. Við sýnum verkum og eigum okkar og annarra virðingu. 

Metnaður
Við leggjum áherslu á að allir geri sitt besta. Markið er sett hátt og við höfum trú hvert á öðru. Nemendur og starfsfólk styðja hvert annað til að allir nái góðum árangri. Lögð er áhersla á framfarir í samræmi við eigin forsendur. Við þurfum ekki að vera best en við gerum ávallt okkar besta.

Gleði
Í skólastarfinu leggjum við áherslu á að í daglegu amstri höfum við alltaf val um hvernig við ætlum að takast á við aðstæður. Við leggjum okkur fram um að  vera jákvæð gagnvart verkefnum og hafa þannig gleðina að leiðarljósi. Við gerum okkur jafnframt grein fyrir því að aðstæður eru misjafnar og við ólík.

Uppbyggingarstefna - Uppeldi til ábyrgðar 

Uppeldi til ábyrgðar – uppbygging sjálfsaga er stefna sem felur í sér að kenna börnum og unglingum sjálfsstjórn og sjálfsaga. Aðferðin ýtir undir ábyrgðarkennd og að börn átti sig á styrkleikum sínum og þörfum. Einnig er áhersla á að þau læri af mistök sínum og nýti reynsluna á jákvæðan hátt. Stefnan er einnig verkfæri fyrir starfsfólk skóla í samskipta og agamálum. 

Nánari upplýsingar um uppbyggingarstefnuna https://uppbygging.is/

Útiskóli og grenndarkennsla

Áhersla er á útikennslu í skólanum en aðallega með elstu nemendunum. Fyrir Krumma og Spóa er útskóli vikulega í samstarfi við yngstu árganga grunnskólans. Aðrir árgangar fá úti- og grenndarkennslu annað slagið í hópastarfi og unnið er samkvæmt umhverfisstefnu sveitarfélagins.