Um skólana

Grunn- leik- og tónlistarskóli á Svalbarðsstönd.

Leikskólinn Álfaborg og grunnskólinn Valsárskóli er á Svalbarðsströnd í Suður-Þingeyjarsýslu, við austanverðan Eyjafjörð.
Þaðan eru um 12 kílómetrar til Akureyrar. Skólahverfið liggur frá Veigastöðum í suðri til Garðsvíkur í norðri. 

Leikskólinn Álfaborg og grunnskólinn Valsárskóli starfa saman báðum skólunum til hagsbóta. Auk þess er í húsnæði Valsárskóla starfrækt frístundaheimili fyrir nemendur í 1. - 4. bekk sem heitir Vinaborg og í Valsárskóla er tónlistarskóli.  

 

Álfaborg

Leikskóli var stofnaður á Svalbarðsströnd 1993. Hann tók til starfa 15. mars í húsnæði kaupfélagsins sem þá var hætt rekstri. Tillögur um nafn á leikskólann voru gerðar meðal foreldra og var nafnið Álfaborg valið. Opnunartími var kl. 08-13.00 og rými fyrir 20 börn.

Leikskóli sem bar nafnið Álfaborg opnaði í gamla grunnskólahúsnæðinu 31. júlí 1995. Þá var boðið upp á nokkra vistunartíma og var leikskólinn opinn frá kl. 07.45 – 17.15. Frá 1. september 2001 hafa öll börnin komið á morgnana og eru mislangt fram á daginn. 

Í dag er leikskólinn opinn frá kl. 07.45- 16.15. Frá upphafi var leikskólinn ein deild fyrir 2-6 ára börn. Haustið 2005 var 150m2 nýbygging tekin í notkun og breytti hún aðstöðunni til hins betra. Sumarið 2006 var síðan eldri hluti skólans endurbættur, forstofa löguð og aðskilin frá grunnskólainngangi, settur hiti í gólf, ný gólfefni, nýjar hurðir og sena færð yfir í húsnæði leikskólans. Um áramót 2005-2006 varð sú breyting að inntökualdur var færður niður í 18 mánuði og frá haustinu 2016 var farið að taka inn börn frá 9 mánaða aldri á sérstakri ungbarnadeild við skólann.

 

Valsárskóli 

Grunnskólinn er fámennur skóli með samkennslu nemenda. Fjöldi stöðugilda breytist í takt við nemendafjöldann hverju sinni. 

Saga skólahalds á Svalbarðsströnd nær samkvæmt heimildum aftur til ársins 1902. Farskóli var rekinn frá því að fræðslulögin voru sett 1907 og fram til ársins 1922 þegar lokið var við byggingu samkomuhúss hreppsins sem nýtt var sem skólahús á vetrum til ársins 1970. Þá var skólahald flutt í nýtt skólahúsnæði en kennsla unglingastigs og íþróttakennsla fór fram á Hrafnagili í Eyjafirði og var nemendum ekið þangað daglega. Sundkennsla fór þó fram í sundlaug Svalbarðsstrandarhrepps sem byggð var 1931 og er svo enn. Svalbarðsstrandarhreppur tók þátt í uppbyggingu skólahúsnæðis á Hrafnagili en mikill hugur var í heimamönnum um byggingu íþróttahúss á heimastað og að grunnskólakennsla sveitarinnar færi öll fram á heimavettvangi. Árið 1995 var flutt í nýtt skólahúsnæði og íþróttahús. Nýi grunnskólinn fékk nafnið Valsárskóli.

Stærstur hluti eldra húsnæðis var tekinn undir rekstur leikskólans Álfaborgar. Árið 2004 var tekin í notkun 420 fermetra viðbygging við skólann og árið 2005 voru verkmenntastofur í gamla skólahúnæðinu í leikskólanum endurgerðar ásamt skólaleikvelli með nýjum leiktækjum. Sparkvöllur við skólann var tekinn í notkun haustið 2008. Skólahúsnæðið telur alls um 1715 fermetra og hluti þess er jafnframt nýttur sem félagsaðstaða sveitarfélagsins.

Tónlistarskólinn

Árið 2003 var stofnuð Tónlistardeild við Valsárskóla. Á haustdögum 2009 tók sveitarstjórn Svalbarðsstrandarhrepps þá ákvörðun að breyta Tónlistardeildinni í sjálfstæða rekstrareiningu, Tónlistarskóla Svalbarðsstrandar.  Vorið 2016 var horfið aftur til fyrra skipulags og er Tónlistarskólinn nú deild við Valsárskóla.

Vorið 2021 var ákveðið að allt tónlistarnám í sveitarfélaginu fari undir Tónlistarskóla Eyjafjarðar frá og með 1. ágúst 2021. Tónlistarnám fer fram í Valsárskóla líkt og áður. Áfram verða notuð stofa í suðurenda og herbergi á efri hæði í norðurenda.

Sjá upplýsingar um Tónlistarskóla Eyjafjarðar hér.