Skimanir í Valsárskóla

 

1. - 2. bekkur

3. - 10. bekkur

X lagt fyrir alla nemendur
*Mikilvægt er að leggja stafakönnun fyrir þar til nemandi hefur náð fullum tökum á tengingu bókstafs og hljóðs. 
x* lagt fyrir nemendur sem eru undir eða rétt yfir viðmiði 1 í lesfimiprófum þar til viðunandi árangri er náð eða þar til frekar skýringar hafa fengist á slöku gengi í lestri eða  litum framförum í lestri