Skólinn okkar

alfaborg-valsarskoli

Grunn- leik- og tónlistarskóli á Svalbarðsstönd. 

Álfaborg/Valsárskóli er á Svalbarðsströnd í Suður-Þingeyjarsýslu, við austanverðan Eyjafjörð. Þaðan eru um 12 kílómetrar til Akureyrar. Skólahverfið liggur frá Veigastöðum í suðri til Garðsvíkur í norðri.

Álfaborg/Valsárskóli var settur saman úr grunnskólanum Valsárskóla og leikskólanum Álfaborg sumarið 2015 og árið 2016 bættist Tónlistaskóli Svalbarðsstrandar við. 

Skólinn er rekinn í þremur deildum, leikskóladeild, grunnskóladeild og tónlistaskóladeild. Auk þess er í skólanum starfrækt frístund fyrir nemendur í 1.-4. bekk eftir að grunnskólanum lýkur. 

Skólastjóri Álfaborgar/Valsárskóla er 

 

alfaborgLeikskólinn Álfaborg

Leikskóli var stofnaður á Svalbarðsströnd 1993. Hann tók til starfa 15. mars í húsnæði kaupfélagsins sem þá var hætt rekstri. Tillögur um nafn á leikskólann voru gerðar meðal foreldra og var nafnið Álfaborg valið. Opnunartími var kl. 08-13.00 og rými fyrir 20 börn.

Leikskóli sem bar nafnið Álfaborg opnaði í gamla grunnskólahúsnæðinu 31. júlí 1995. Þá var boðið upp á nokkra vistunartíma og var leikskólinn opinn frá kl. 07.45 – 17.15. Frá 1. september 2001 hafa öll börnin komið á morgnana og eru mislangt fram á daginn. 

Í dag er leikskólinn opinn frá kl. 07.30- 16.15. Frá upphafi var leikskólinn ein deild fyrir 2-6 ára börn. Haustið 2005 var 150m2 nýbygging tekin í notkun og breytti hún aðstöðunni til hins betra. Sumarið 2006 var síðan eldri hluti skólans endurbættur, forstofa löguð og aðskilin frá grunnskólainngangi, settur hiti í gólf, ný gólfefni, nýjar hurðir og sena færð yfir í húsnæði leikskólans. Um áramót 2005-2006 varð sú breyting að inntökualdur var færður niður í 18 mánuði og frá haustinu 2016 var farið að taka inn börn strax eftir fæðingarorlof á sérstakri ungbarnadeild við skólann.

Leikskólastjóri í Álfaborg frá stofnun leikskóla á Svalbarðsströnd til 1995 var Guðrún Jónsdóttir og frá 1995 til sameiningar skólanna var Ragna Erlingsdóttir leikskólastjóri. 

Foreldrahandbók Álfaborgar

 

valsarskoliGrunnskólinn Valsárskóli

Grunnskólinn er fámennur skóli með samkennslu nemenda. Fjöldi stöðugilda breytist í takt við nemendafjöldann hverju sinni. Skólaárið 2018-2019 eru 56 nemendur í fimm bekkjardeildum, í 1. - 2. bekk 12 nemendur, í 3. - 4. bekk 14 nemendur, í 5. - 6. bekk 9 nemendur, í 7. - 8. bekk 10 nemendur og í 9. - 10. bekk 11 nemendur.  

Haustið 2008 tók til starfa frístund fyrir nemendur í 1. - 4. bekk.

Saga skólahalds á Svalbarðsströnd nær samkvæmt heimildum aftur til ársins 1902. Farskóli var rekinn frá því að fræðslulögin voru sett 1907 og fram til ársins 1922 þegar lokið var við byggingu samkomuhúss hreppsins sem nýtt var sem skólahús á vetrum til ársins 1970. Þá var skólahald flutt í nýtt skólahúsnæði en kennsla unglingastigs og íþróttakennsla fór fram á Hrafnagili í Eyjafirði og var nemendum ekið þangað daglega. Sundkennsla fór þó fram í sundlaug Svalbarðsstrandarhrepps sem byggð var 1931 og er svo enn. Svalbarðsstrandarhreppur tók þátt í uppbyggingu skólahúsnæðis á Hrafnagili en mikill hugur var í heimamönnum um byggingu íþróttahúss á heimastað og að grunnskólakennsla sveitarinnar færi öll fram á heimavettvangi. Árið 1995 var flutt í nýtt skólahúsnæði og íþróttahús. Nýi grunnskólinn fékk nafnið Valsárskóli.

Stærstur hluti eldra húsnæðis var tekinn undir rekstur leikskólans Álfaborgar. Árið 2004 var tekin í notkun 420 fermetra viðbygging við skólann og árið 2005 voru verkmenntastofur í gamla skólahúnæðinu í leikskólanum endurgerðar ásamt skólaleikvelli með nýjum leiktækjum. Sparkvöllur við skólann var tekinn í notkun haustið 2008. Skólahúsnæðið telur alls um 1715 fermetra og hluti þess er jafnframt nýttur sem félagsaðstaða sveitarfélagsins.

Arkitektar grunnskólans eru tveir. Bárður Daníelsson hóf vinnuna en við skipulagningu og hönnun innanhúss tók Sigríður Sigþórsdóttir hjá VA arkitektum ehf við en hún er einnig arkitekt viðbyggingar.

Foreldrahandbók Valsárskóla 

 

Tónlistarskólinn

Árið 2003 var stofnuð Tónlistardeild við Valsárskóla. Á haustdögum 2009 tók sveitarstjórn Svalbarðsstrandarhrepps þá ákvörðun að breyta Tónlistardeildinni í sjálfstæða rekstrareiningu, Tónlistarskóla Svalbarðsstrandar.  Vorið 2016 var horfið aftur til fyrra skipulags og er Tónlistarskólinn nú deild við sameinaðan grunn- og leikskóla Svalbarðsstrandar.

Tónlistarskólinn er til húsa á neðri hæð í suðurenda grunnskólans, Valsárskóla. Skólaárið 2018-2019 eru 55 nemendur í tónlistadeild – 19 í hálfu námi og 18 í fullu námi. Einnig stunda nemendur 3. - 10. bekkjar nám í skapandi tónlistarmiðlun þar sem kenndar eru útsetningar og lagasmíðar í gegnum tölvur. Í forskóladeild eru 3 nemendur og 8 nemendur 1. bekkjar stunda nám í blokkflautu sem er skyldunám við tónlistadeildina. Kennt er á píanó/hljómborð, gítar, rafgítar, rafbassi, slagverk og söng/raddþjálfun. Í vetur er ekki boðið upp á kennslu á blásturshljóðfæri önnur en blokkflautu. Jafnhliða námi á hljóðfæri þurfa nemendur að stunda nám í bóklegum fræðigreinum tónlistar s.s. tónfræði og tónheyrn. Auk þess er lögð rík áhersla á ýmiskonar samspili og vinnu í tónveri. Elsta deild leikskólans nýtur forskólanáms við skólann, eina kennslustund á viku. Rétt til hljóðfæranáms í einkatímum í Tónlistarskólanum hafa allir grunn- og framhaldsskólanemar með lögheimili í sveitarfélaginu Svalbarðsstrandarhreppi. Innritun nýrra nemenda fer fram að hausti í upphafi skólaárs og staðfestingar nemenda frá einu skólaári til annars fara fram í aprílmánuði. Reynt er að veita öllum nemendum sem sækja nám við innritun inngöngu en það ræðst af nemendafjölda og framboði af hljóðfærum, getur því biðlisti myndast. Forgang í inntöku nýnema hafa grunnskólanemar yfir framhaldskólanema, og yngri nemendur grunnskóla yfir þá eldri. Breytingar á námstilhögun og/eða innritun nýrra nema getur einungis verið að hausti eða um annaskipti og ber að tilkynna slíkt skriflega með útfyllingu eyðublaðs sem aðgengilegt er á heimasíðu Tónlistarskólans. Breytingar og umsóknir eru ekki teknar gildar fyrr en eyðublað hefur verið fyllt út og sent.

Foreldrahandbók tónlistardeildar