Heimanám í Valsárskóla

Skiptar skoðanir eru um heimanám og finnst sumum það nauðsynlegt meðan öðrum finnst það íþyngjandi. Heimanám í Valsárskóla er ekki umfangsmikið en ætlast er til þess að nemendur lesi reglulega og undirbúi sig fyrir ákveðnar kennslustundir og námsmat. Meginhluti náms fer fram í skólanum en gott getur verið að fá ráðrúm til að æfa sig og læra í næði heima.

Markmið með heimanámi í Valsárskóla er að nemendur:

 • þjálfi sig til að ná betri árangri t.d. í læsi

 • efli sjálfstæði og ábyrgð á eigin námi sem er t.d. undirbúningur fyrir frekara nám

 • rifji upp og æfi sig t.d. fyrir námsmat

 • undirbúi sig fyrir kennslustundir þannig að þeir geti t.d. tekið þátt í samræðum

 • temji sér að ígrunda efni og leita leiða til að nálgast upplýsingar á fjölbreyttan hátt

 • efla samvinnu milli heimilis og skóla og skapa tækifæri til samveru þannig að foreldrar geti fylgst með námi barna sinna

 • að vinna upp nám t.d. vegna veikinda eða leyfa

Mikilvægt er að heimanám sé skýrt og afmarkað og aldrei þannig að nemendur lendi í vandræðum með að vinna það eða undirbúa það sem ætlast er til.

Hlutverk skóla

Hlutverk kennara

Hlutverk nemenda

Hlutverk foreldra

 • Að hafa skýra sýn um heimanám og kynna fyrir foreldrum, nemendum og kennurum

 • Að setja nemendum fyrir hóflegt heimanám með skýrum markmiðum.

 • Að birta heimanám á skýran hátt þannig að foreldrar viti til hvers er ætlast t.d. á Mentor og/eða í föstudagspóstum.

 • Að vera í sambandi og samráði við foreldra ef heimanám skilar sér ekki. 

 • Láta nemendur fá viðeigandi gögn s.s. upplýsingar um hvaða efni er til prófs.

 • Að sýna og útskýra hvernig gott er að læra heima og hvernig vinnubrögð séu æskileg.

 • Sýna aðstæðum nemenda skilning og leita leiða til að mæta þörfum. 

 • Að taka viðeigandi gögn með sér heim þegar og ef heimanám á að vinna.

 • Að vinna heimanám og láta vita ef heimanám er of mikið, lítið eða nýtist ekki á jákvæðan hátt.

 • Að fylgjast með til hvers er ætlast.

 • Að styðja við heimanám barnsins með því að sýna verkefnum og æfingum áhuga.

 • Að láta vita ef heimanám er íþyngjandi fyrir barnið og/eða veldur óviðunandi streitu á heimilinu.

 • Leita ráða hjá kennara ef heimanám gengur illa og er of krefjandi fyrir barnið eða skilar ekki árangri.

 • Draga ekki úr barninu t.d. með því að tala neikvætt um námið, til hvers er ætlast eða árangur barnsins. Hægt er að lesa um heimanám í Aðalnámskrá grunnskóla á bls. 71