Talþjálfun

Sonja Magnúsdóttir, M.A., talmeinafræðingur, heimsækir leik- og grunnskólann að jafnaði einu sinni í mánuði.  Hún sinnir greiningu, ráðgjöf og þjálfun vegna framburðarfrávika, stams, frávika í málskilningi og máltjáningu og vegna erfiðleika við að borða og meðhöndla mat.  Ef foreldrar óska eftir athugun á ofantöldu, setja þeir sig í samband við skólastjóra/deildarstjóra eða umsjónarkennara til að fá senda tilvísun til talmeinafræðings.  Hvort þjálfunar sé þörf fer eftir niðurstöðum prófana.  Foreldrum er velkomið að hafa samband ef einhverjar spurningar eru í netfangið: talthjalfun@internet.is.

Sjúkratryggingar Íslands (SÍ) taka þátt kostnaði við talþjálfun samkvæmt gildandi rammasamningi og reglugerð nr. 721/2009, um þjálfun sem sjúkratryggingar taka til og hlutdeild sjúkratryggðra í kostnaði við þjálfun.

Forsendur fyrir greiðsluþátttöku SÍ

Forsendur fyrir greiðsluþátttöku SÍ í talþjálfun er að fyrir liggi sjúkdómsgreining frá lækni og skrifleg þjálfunarbeiðni frá talmeinafræðingi sem starfar samkvæmt rammasamningi við SÍ 

Áður en þjálfun hefst þarf að liggja fyrir beiðni læknis um talþjálfun. Þá beiðni skal afhenda talmeinafræðingi sem sér um að senda beiðnina til SÍ. Sé beiðni samþykkt fær hinn sjúkratryggði 20 skipti í talþjálfun á hverju 12 mánaða tímabili.  Talmeinafræðingur þarf að sækja sérstaklega um heimild til SÍ til meðferða umfram 20 skipti sé þess þörf.

Greiðsluþátttaka SÍ fer eftir gildandi reglugerð um þjálfun sem sjúkratryggingar taka til sem gefin er út af velferðarráðuneyti.

Almenn greiðsluþátttaka SÍ

Sjúkratryggingar Íslands (SÍ) greiða 27% af kostnaði við nauðsynlega þjálfun á einkastofum talmeinafræðinga fyrstu 30 skiptin á hverju 12 mánaða tímabili fyrir einstaklinga á aldrinum 18 til og með 66 ára sem ekki eru lífeyrisþegar.

Ef viðbótarþjálfun er samþykkt og ef farið er í fleiri en 30 meðferðir á 12 mánaða tímabili greiða SÍ 60% kostnaðarins út tímabilið.