Bréf til foreldra í Valsárskóla 9. nóvember 2022

Við höfum fengið niðurstöður úr könnuninni Skólapúls þar sem svör nemenda í 6. - 10. bekk í Valsárskóla eru borin saman við svör nemenda í öðrum grunnskólum á Íslandi. Könnunin er gerð árlega meðal nemenda og þess vegna er hægt að sjá þróun milli ára.

Í stuttu máli sýna niðurstöðurnar að svör nemenda Valsárskóla eru sambærileg svörum nemenda í öðrum grunnskólum á Íslandi nema í einum þætti. Nemendur í Valsárskóla telja aga í kennslustundum meiri hér en nemendur nemendur annars staðar og er munurinn tölfræðilega marktækur okkur í vil. Þessi þáttur hefur komið vel út undanfarin og hefur færst í jákvæða átt. Þátturinn er metinn samkvæmt eftirfarandi spurningum sem nemendur svara:

  • Kennarinn þarf að bíða lengi eftir því að nemendur róist.
  • Nemendur geta ekki unnið vel.
  • Nemendur hlusta ekki á það sem kennarinn segir.
  • Nemendur byrja ekki að vinna fyrr en langt er liðið á kennslustundina.
  • Það er hávaði og óróleiki.

Öllum þessum spurningum svöruðu okkar nemendur á jákvæð hátt og er það mjög ánægjulegt. Þessi svör nemenda eru í samræmi við virkni mælingar sem framkvæmdar voru á síðasta ári í öllum námshópum.  

Virkni í skólanum kemur vel út og áhugi á stærðfræði lítilsháttar meiri en í öðrum skólum og nú hefur trú á eigin námsgetu nemenda aukist sem er mjög gleðilegt. Þrautseigja þeirra er aðeins undir landsmeðaltali en hún hefur aukist milli ára.  

 

Líðan og heilsa er mjög svipuð og annars staðar á landinu þó að svör sem tengjast einelti sé fleiri en við viljum sjá. Nemendur á landinu svara spurningum (16,4%) sem tengjast einelti og okkar nemendur svara 12,2%. Nemendur sýna almennt meiri vellíðan en áður en hollusta í mataræði er örlítið minni en annars staðar.

Skóla- og bekkjarandi er sambærilegur og í öðrum skólum og hefur tíðni leiðsagnarmats  aukist sem er ánægjulegt að sjá því að við höfum verið að leggja áherslu á það.     

Hægt er að skoða allar niðurstöður hér